2021 Yılı Bütçe TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “2021 bütçesinin sahip olduğu büyüme vizyonuyla ekonomimizin hızlı toparlanmasına ve potansiyel büyümesini yakalamasına katkı maddesi yapacağına inancımız tamdır.” dedi.

Oktay, 2021 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Belli Hesap Kanunu Teklifi’nin geneli ile Sayıştay raporları üstünde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Son göstergelerin, ekonominin çoğu OECD ve AB ülkesine kıyasla daha yüksek performans sergilediğini ve salgından daha az etkilendiğini onay ettiğini söyleyen Oktay, “Türkiye ekonomisi salgının tüm etkilerine karşın bir taraftan orta ve uzun vadeli yapı mutasyon politikalarını uygulamaya koyarken bir de ekonomideki çarkların işlemesi için alınan hızlı, uygun ve etkin kararlarla işletmelerin işlerliğinin sürdürülmesi ve çalışanlarımızın istihdamda kalmasını sağlamıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin ikinci çeyrekte birçok OECD üyesi ve gelişmekte olan ülkelerden daha iyi performans gösterdiğini dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

“Hindistan 23,9, Birleşik Krallık yüzde 21,7, İspanya yüzde 21,5, Arjantin yüzde 19,1, Fransa yüzde 18,9, Meksika yüzde 18,7, İtalya yüzde 17,7, Güney Afrika yüzde 17,1, Portekiz yüzde 16,3, Kolombiya yüzde 15,7, Yunanistan yüzde 15,2, Belçika yüzde 14,4, Şili yüzde 14,1, Macaristan yüzde 13,6, Avusturya yüzde 12,8, Yeni Zelanda yüzde 12,4, Brezilya yüzde 11,4, Almanya yüzde 11,3, Romanya yüzde 10,5 daralma yaşayarak Türkiye ekonomisinin gösterdiği daralma seviyesinin üstünde kalmışlardır. Japonya ile birlikte yüzde 9,9 daralan Türkiye, artma oranlarında altıncı sırada yer alıyor.”

Oktay, Türkiye’nin aynı zamanda dengelenme sürecinde attığı adımlarla da büyümenin finansmanını hafiflettiğini belirterek, bu kapsamda dış ticaret açığının yıl sonu hedefinden sapmamasını öngördüklerini bildirdi.

“İthalatın azaltılmasına yönelik önlemler alıyoruz”

Kovid-19 salgını sürecinde tarihsel ortalamasının üzerinde gelişen altın ithalatının, eylül ayıyla birlikte normalleşmeye başladığının görüldüğünü ifade eden Oktay, ayrıca altın hariç tutulduğunda ithalatta önemli bir artma eğiliminin olmadığını gördüklerini anlattı.

Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ihracata dayalı büyüme modeli uygulandığını anımsatan Oktay, şunları söyledi:

“Bu doğrultuda ihracatımızı yoğun bir şekilde desteklerken bununla birlikte yurt içi üretimi ithalatın olumsuz etkilerine karşı koruyarak ve imal kapasitesini artırarak ithalatın azaltılmasına karşın önlemler alıyoruz. Bu önlemler neticesinde Kovid-19’un Türkiye ve dünya ekonomisinde en yoğun hissedildiği ikinci çeyrek ardından üçüncü çeyrek altın hariç dış ticaret açığımız yüzde 33,2 oranında azalarak 7,6 milyar dolardan 5,1 milyar dolara gerilemiştir. Altın hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise ikinci çeyrekte yüzde 80,5 seviyesinden üçüncü çeyrekte yüzde 89,3 seviyesine yükselmiştir. 2020 dördüncü çeyreğinde de alınan önlemlerin etkileri görülmeye devam edecektir.”

“Dış ticaret açığında önemli bir sapma beklemiyoruz”

Oktay, ihracatı destekleyici etkinlikler zarfında verilecek destekleri 2021’de yüzde 10 artırarak 4,13 milyar lira olarak belirlediklerini, destekleri ileriki dönemlerde de sürdüreceklerini söyleyerek, bu kapsamda bahis edildiği gibi dış ticaret açığında manâlı bir sapma beklemediklerini belirtti.

“Türkiye üretmiyor, tüketerek büyüyor.” şeklindeki iddiaların tamamıyla mesnetsiz olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

“Böyle bir şart reel olsaydı ürün tedariği darboğazları ve beraberinde çok yüksek enflasyona şahit olurduk. madem ki tüm ülkelerde talep aksamaları yaşanırken, biz salgına karşın çok erkenden, üretim faaliyetlerini durdurmayacak önlemler aldık ve çarkların dönmesini sağladık. Nakdi desteklerin yanı sıra aidat ve prim borcu ertelemeleri gibi destekler vererek üretimi destekledik. bununla beraber vatandaşımızın alım gücüne de katkıda bulunduk. Nitekim yılın ikinci çeyreğinde yaşanan daralmanın arkasından, normalleşme süreciyle birlikte talep ve üretimde eş zamanlı bir canlanma kaydettik.”

Oktay, 2017-2019 döneminde gerçekleşen yüzde 3,8 oranındaki büyümenin 0,9 puanının yani yaklaşık yüzde 24’ünün toplam etmen verimlilik artışından kaynaklandığını paylaştı.

Büyümenin imal faktörleri açısından kompozisyonunun, akademik ve çözümlemeli çalışmalarla izlendiğini ve mevcut politika dokümanlarının arka plan çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturduğunu aktaran Oktay, bu kapsamda sürdürülebilir büyümenin tesisi için 11. Kalkınma Planı’nda bulunan rekabetçi imal ve verimlilik temasının ön plana çıkarıldığına dikkati çekti.

– “Hesaplı toparlanmayı destekleyici politikalara devam edilecek”

“2021 bütçesinin sahip olduğu büyüme vizyonuyla, ekonomimizin süratli toparlanmasına ve potansiyel büyümesini yakalamasına katkı yapacağına inancımız tamdır.” diyen Oktay, bütçenin çoğaltma modelinin, 11. Yeniden Yapılanma Planı’yla ahenkli şekilde, sürdürülebilir, teknoloji odaklı ve kapsayıcı bir artma olduğunu anlattı.

Bu kapsamda teknoloji yoğunluğu artan bir şekilde gelişen yatırımlara ve ihracata dayalı, çevre dostu ve makroekonomik dengelerle uyumlu bir büyümeyle, istihdam ve rahat artışının sağlanmasının hedeflendiğini belirten Oktay, Kovid-19 pandemisi sonrası idareli toparlanmayı destekleyici ve elastik meslek gücü piyasası gelişimini özendirme edici politikaların uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

“2023 vizyonumuzun parçası ve mutlaka ulaşılacak”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 2023 hedefleri aralarında farzedilen, dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alma, birey başına düşen milli geliri yükseltme, istihdamı artırarak işsizlik oranını düşürme, ihracatı artırma ve enflasyonu kalıcı tek haneli rakamlara indirme hedeflerinin, vizyonlarının bir parçası olduğunu ve buna mutlaka ulaşılacağını söyledi.

Yeni Ekonomi Programı’nın realist bir şekilde hazırlandığını ve Yeniden Yapılanma Planı’nda yüzde 4,3 olarak varsayım edilen 2019-2023 çoğaltma ortalamasının yüzde 3,4’e güncellendiğini dile getiren Oktay, “Gecikmeler olsa da hedeflerimize varmak noktasında kararlıyız.” dedi.

Bazı milletvekillerinin, “tek adam rejimi” eleştirilerine değinen Oktay, “Çalışmalarımızı da kararlarımızı da uygulamalarımızı da kabinede, yürütmede ‘tek adam’ üzerinden götürmüyoruz. Bizde takım çalışması, istişare, veriye dayalı karar alma esastır.” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurumsallaşmadan uzaklaşıldığı” eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını bildiren Oktay, “Bilhassa milletlerarası camiada ve bölgemizde aralıksız tüm olayları da düşündüğünüzde gerçekte son derece seri, elastik, kararlı gidişimiz, dürüst kararların alınıyor olması gerçekten bütün da kurumsallaştığımızın ifadesidir.” dedi.

“Dünyada en enerjik ordulardan biri TSK”

Oktay, yurt içi ve yurt açık havada son derece başarıyla aralıksız operasyonlara bakıldığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin zayıflatıldığını iddia etmenin, söylenecek son laf olduğunu dile getirerek, “Dünyada en enerjik ordulardan biri Türk Silahlı Kuvvetleridir. Bununla kendimce iftihar, kıvanç duymalıyız.” dedi.

Oktay, “Bizim şu ya da bu şekilde herhangi bir konuda hak erkine müdahalemiz katiyen söz konusu yok, zaten laf konusu olamaz. Sistemde üç erkin birlikte çalıştığına samimi inanıyoruz.” diye konuştu.

Bütçe teklifinde MİT’in envanterine eleştirilere cevap veren Oktay, şöyle konuştu:

“Sizden saklanılan bir şey yok bu. Uluslararası anlamda faaliyet belirten bir kurumun milletlerarası camiaya açıklanabilecek tüm envanteri ne değin gerçekçidir. Bunun sıfır olması, sıfır anlamında değil. Bir önceki yıllarda da verilen bir şeydir bu. MİT’in kapasitesi yeterlidir. MİT ülkenin güvenliği açısından her türlü faaliyeti, kanunların ve Anayasa’nın kendisine verdiği yetki dahilinde son derece başarılı olarak yürütmektedir. Biz de yürütme olarak yine yetkimiz çerçevesinde her türlü ihtiyacını karşılıyoruz.”

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uysal

About admin

Check Also

- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş'ı gezdi

– TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş’ı gezdi

– TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş’ı gezdi LEFKOŞA – TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *