2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “2021 yılı bütçesini yurttaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık. Bütçede esas önceliğimiz, toplanan gelirlerin vatandaşlarımıza hizmeti alan bir anlayışla kullanılmasıdır.” dedi.

Oktay, 2021 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Belli Hesap Kanunu Teklifi’nin geneli ile Sayıştay raporları üstünde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin soruları ve eleştirilerini yanıtladı.

Oktay, bütçe usülünde değişim yapılmasının hemen arkasında bütçenin 1 günde nasıl hazırlandığına karşın soruya karşılık, bütçe çalışmalarının fazla öncesinden başladığını belirterek, “Meclisin söz konusu yasa üzerine çalıştığı bilgimiz olduğu için de bütçe çalışmalarımız yeniden çok önceden başladığı için her ihtimale aleyhinde biz alternatifli olarak hazırladık.” diye konuştu.

Ulus maliyesi alanında yıllardır sergiledikleri ihtiyatlı duruş ve mali disiplinin Türkiye ekonomisi için en manâlı kazanımlardan olduğunu vurgulayan Oktay, Türkiye’nin dış şoklara karşı daha dirençli ışık halkası geldiğini kaydetti.

Oktay, 2011-2018 döneminde bütçe açığının milli gelire oranını istikrarlı biçimde yüzde 2’nin aşağıda tutarak parasal disiplin açısından ne kadar istikrarlı olduklarını gösterdiklerini dile getirerek, son dönemde küresel piyasalardaki hesaplı ve siyasi belirsizliklerle jeopolitik gelişmelerin ekonomik aktiviteler üstünde ciddi baskı oluşturduğunu aktardı. Oktay, şunları söyledi:

“Ülkemizde uzun senelerdir kararlılıkla riayet edilen finansal disiplin ve elde edilen kazanımlar doğruca maliye politikası etkin bir araç olarak kullanılmış, ekonomide görülecek önemli zararların önüne geçilmiştir. Ülkemiz Kovid-19 salgını kaynaklı kararsızlık ortamına Maastricht kriterlerine yerinde bir bütçe açığı seviyesiyle girmiştir. Ancak 2020 yılı mart ayı ardından salgının etkilerine aleyhinde verilen mücadelede gelir ve gider yönlü maliye politikası adımları atılmasını zorunlu kılmıştır. Diğer yandan son yıllarda özel sektör yatırımlarının düşük seyri karşı millet yatırımlarını içeren anapara giderleri kalemi bütçe giderlerindeki artışta kayda değer rol oynamıştır. bununla beraber Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan hesaplı tedbirler ilave finansman ihtiyacı doğurmuştur.”

Oktay, 2020 yılındaki borca girme limitinin arttırımı hakkındaki eleştiriye ilişkin şöyle konuştu:

“Laf konusu limit artışı, Kovid-19 salgınının sosyal ve idareli etkilerinin azaltılması, 2021-2023 yeni ekonomi programında yer alan 2020 yılında yatırım, istihdam ve büyümeyi cesaretlendirmek için geçici olarak alınan hesaplı tedbirleri de taşıyan bütçe büyüklükleri ve bütçe dengesi çerçevesinde oluşan ek finansman ihtiyacının karşılanması ve ileride yeniden salgın sebebiyle yaşanabilecek muhtelif risklerin bertaraf edilebilmesi için define peşin para rezerv düzeyinin yüksek tutulması nedeniyle yapılmıştır.”

“Borçluluğun artması Türkiye’ye has yok”

Bütçe açıkları borçluluğun artmasının Türkiye’ye has bir durum olmadığını bildiren Oktay, salgın kaynaklı son gelişmeler çerçevesinde, dünya genelinde bütün ülkelerde bütçe açıkları ve borçluluğun arttığını söyledi.

Oktay, Milletlerarası Para Fonu tahminlerine göre avro bölgesinde milli gelire oran cinsinden bütçe açığı ve kamu borcunun 2020 yılında bir önceki yıla göre 9,7 ve 17,5 puan artmasının öngörüldüğünü açıklama ederek, “Aynı dönemde Türkiye’nin bütçe açığı ve ulus borcu oranlarındaki artışın ise avro bölgesine kıyasla sırasıyla 2 ve 8,6 puan gibi son derece sınırlı bir seviyede olması beklenmektedir.” dedi.

“Türkiye bütçe açığını çok pozitif artırmadan ekonomiyi desteklemeyi başarmıştır.” değerlendirmesinde bulunan Oktay, Sosyal Koruma Kalkanı zarfında destekler ve yardımlar toplamının 39 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyal yardım bölge 6,3 milyon haneye 6,3 milyar TL ödeme yapılmıştır. İşsizlik Sigortası Fonu da istihdam piyasası kadar ulus maliyesine yönelebilecek yüklerin hafifletilmesini sağlamıştır. Türkiye öteki ülkelerden farklı olarak düşük hane halkı borçluluğu ve kuvvetli bankacılık sektörü bir uçtan bir uca kredi kanallarını da etkili kullanabilmiştir. Türkiye’de hane halkı borçluluğu yüzde 16 ile gelişmekte olan ülke ortalaması yüzde 42’nin oldukça altındadır. Bu menfaat doğruca vatandaşlarımıza 47,5 milyar TL düşük faizli kredi imkanı sağlanabilmiştir. Maliye politikası, ekonomide toparlanmanın sağlanmasının peşinde yeniden eski patikasına geri dönecek, böylece bütçe açığı oranı 2021 yılından itibaren azalarak 2023 yılında yüzde 3,5 seviyesine gerileyecektir. Keza, 2021-2023 döneminde kamu borç stokunun yatay seyretmesi sağlanacaktır.”

Bir Takım milletvekillerinin “vatandaşa yönelik hiçbir şey yok” yönünde hileli eleştiriler yönelttiklerini belirten Oktay, “AK Parti Hükümetlerinin 19. bütçesi olan 2021 yılı bütçesini yurttaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık. tekrar tekrar olduğu gibi.” dedi.

Bütçede temel önceliklerinin, toplanan gelirlerin vatandaşa hizmeti esas alan bir hoşgörüyle kullanılması olduğuna değinen Oktay, “Bu yaklaşımla, 2002 yılında 1,6 milyar lira olarak gerçekleşen sosyal kaliteli harcamaların büyüklüğünü 2021 yılında 81,2 milyar TL’ye çıkardık. 2021 yılında bu amaçla ayrılan kaynağı bir önceki yıla kadar yaklaşık yüzde 17 oranında artırdık. 2021 yılı bütçesi sosyal içermeyi artırmanın, yoksulluğu azaltmanın bütçesidir.” ifadelerini kullandı.

Oktay, ödeme gücü olmayanların prim giderleri için 16 milyar, sosyal ve idareli destek ödemeleri için 2,1 milyar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Özendirme Fonuna gelirden ayrılan pay için 10,9 milyar, kömür yardımı için 1,5 milyar lira kaynak ayrıldığını kaydetti.

“2021 yılı bütçesi dezavantajlı tüm kesimlere takviye olma bütçesidir.” diyen Oktay, bütçenin herkese eşdeğer ve kaliteli eğitim imkanının sunulması anlayışının başat olduğu bir bütçe olduğunu da belirtti.

Oktay, 2021’de çiftçiler için 42,4 milyar lira ayırdıklarını da belirterek, bu kapsamda tarımsal takviye programları için 22 milyar, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 12,1 milyar, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal kitlerin finansmanı ve ihracat destekleri için 8,3 milyar lira kaynak ayrıldığını açıklama etti.

Reel kesim destekleri için 50,6 milyar lira

Gerçek sektör desteklerine 2021 yılında da devam ederek özel sektörle birlikte artma stratejisini sürdüreceklerini anlatan Oktay, hakiki kesim destekleri için bütçeden 50,6 milyar lira kaynak ayırdıklarını dile getirdi.

Oktay, bütçeden İstihdam Programına ise 35,5 milyar lira aracısız olarak kaynak ayırdıklarına dikkat çekerek, “Bu çerçevede üretim ve istihdamın desteklenmesi amacıyla Sosyal Emniyet Kurumuna ödenmesi gereken 27,7 milyar lira tutarındaki patron primini bütçemizden karşılıyoruz.” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yatırımı ve istihdamı artırmaya karşın 2 milyar lira teşvik vereceklerini belirten Oktay, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yatırımcıları desteklemeye yönelik 2021 yılı bütçesinde 5,5 milyar lira kaynak ayırıldığını dile getirdi.

Gelişen yatırım bütçesiyle imal, istihdam ve ülke refahını artırıcı projelere öncelik verdiklerini vurgulayan Oktay, “2021 yılı bütçesi 18 yıldır olduğu gibi, 19. yılda da milletimize hizmeti şiar edinen kimseyi geride bırakmama anlayışının ceset bulduğu bir bütçedir.” dedi.

Genel makroekonomik görünüme ilişkin olarak tüm sınamalar aleyhinde ekonominin direncinin artarak devam ettiğini bildiren Oktay, olumsuzluklara rağmen ekonominin sağlam temeller üzerinde büyütülmeye devam edildiğini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

About admin

Check Also

Son Dakika | Bakan Selçuk: 'Samsun'da eşini darbeden caninin en ağır cezayı alması için hukuki süreçlerin takipçisi olacağız'

Son Dakika | Bakan Selçuk: ‘Samsun’da eşini darbeden caninin en ağır cezayı alması için hukuki süreçlerin takipçisi olacağız’

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun‘da bir kadının eski eşi tarafından …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *