2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu (2)

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile “Yeni Ekonomi Programları ile elde edilen kazanımları gözetmek, beşeri sermayeyi kuvvetlendirmek, para ve maliye politikalarının enerjik eşgüdümünü devam etmek, millet borçluluğunu düşük ve sürdürülebilir düzeylerde tutmak, daimi mahiyette masraf yaratmamak, finansal disipline kararlılıkla devam etmek, halk kaynak kullanımında öncelikler doğrultusunda hareket etmek, verimsiz masraf alanlarını tasfiye etmek, eğitimin kalitesinin artırılmasını karşılamak, sağlık durumu harcamalarında arz ve talep yönlü düzenlemeleri hayata devretmek, tarımda imal ve verimlilik artışı sağlamak” hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan teklifin genel gerekçesinde, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin, kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi, parasal disiplinin sürdürülmesi, ulus dengelerinin iyileştirilmesi, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve ulus maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması ilk önce almak üzere belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşıdığı kaydedildi.

Bütçe ödeneklerinin, Yeni Ekonomi Programı/Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Finansal Plan’da bulunan makroekonomik göstergeler, politika ve öncelikler, önlem hedefleri, idarelerin geçmiş yıllar harcama eğilimleri, yürüttükleri kayda değer faaliyet, proje ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendiği belirtilmiş genel gerekçede, bütçe kazanç tahminlerinin ise Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Parasal Plan’da belirlenen kazanç politikası maksat ve öncelikleri ile makroekonomik göstergeler, geçmiş yıl kazanç tahsilatları, kazanç politikalarının bütçe gelirlerine etkileri, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler göz önünde bulundurularak oluşturulduğu ifade edildi.

Hedefler

Genel gerekçede, bütçenin, Millet Parasal Yönetimi ve Yoklama Kanunu’na uygun olarak şu hedefler doğrultusunda hazırlandığı belirtildi:

“- Yeni Ekonomi Programları ile elde edilen kazanımları koruyup , iç ve dış dengeyi bitmiş karşılamak, bu denge üzerine inşa edilecek stratejik reformlarla kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen politikalarla küresel ekonomide ortaya meydana çıkan yeni normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları da kullanarak üretime, ihracata ve mali istikrara dayalı idareli dönüşümü ve değişimi yapmak,

Beşeri sermayeyi takviye etmek, kapsayıcı çoğaltma yaklaşımını bariz bir biçimde hayata devretmek ve refahın toplumun bütün kesimlerine yaygınlaştırılmasına karşın politikaların uygulanmasına sürdürmek,

Para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünü sürdürmek,

Ulus borçluluğunu düşük ve sürdürülebilir düzeylerde yetişmek,

Devamlılık arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak daimi mahiyette masraf yaratmamak, bütçenin kazanç performansının yükseltilmesi amacıyla kesintisiz ve kalıcı gelir kaynakları meydana getirmek, aidat tahsilatında etkinliği artırmak ve ekonomide kayıt dışılığı eksilmek,

Parasal disipline kararlılıkla sürdürmek, harcama önceliği geliştirme konusunda toplumun beklentilerine daha artı odaklanan, kamu kaynakları ile halk hizmetleri arasındaki bağı güçlendiren, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran program bütçe sistemine geçilerek kaynakların daha bereketli kullanılmasını karşılamak,

Ulus kaynak kullanımında; esas politika belgelerinde belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket etmek, millet idarelerinin kendilerine atama edilen ödenekleri aşmadan etkin, hesaplı ve bereketli bir şekilde kullanmasını sağlamak,

Masraf gözden geçirmeleri sonucunda atıl masraf alanlarını tasfiye etmek, bu yolla oluşturulacak parasal alanın öncelikli masraf alanlarına tayin edilmesini temin etmek,

Eğitim sisteminde yapılacak köklü reformlar ile eğitimin kalitesinin artırılmasını karşılamak, rekabetçi imal ve verimlilik için zorunlu olan becerilere sahip meslek gücü geliştirmek,

Sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması için talep ve talep yönü olan düzenlemeleri hayata devretmek, birinci basamak sıhhat hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliğini artırmak,

Tarımda imal ve verimlilik artışını; yeni cins girişimciler, teknolojiler, girdi bazlı destekleme ve sözleşmeli tarımla karşılamak.”

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

About admin

Check Also

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yarın Ukrayna’yı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken‘ın yarın Ukrayna‘yı ziyaret edeceğini açıkladı. ABD ile Rusya …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *