Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Yiyecek, Tarım ve Orman Alanında Bir Takım Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin, 16 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

Temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülen teklifin birinci bölümünde kabul edilen maddelere tarafından, alkollü içkileri, otomatik satış makineleriyle satan, oyun makineleri veya ayrı yöntemlerle oyun ve bahse konu edenler ile basın ve yayın yoluyla tüketicilere satan ve postayla satışını yapanlara 20 bin liradan 100 bin liraya değin yönetimsel para cezası verilecek.

Saat 22.00 ile 06.00 aralarında alkollü içki satışı yasağına tutarsız hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar yönetimsel para cezası uygulanacak.

Alkollü içkileri, 18 yaşını doldurmamış kişilere satan ya da sunanlar ile 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende olarak satanların, bu fiilin işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde üçüncü kere laf konusu yasağı ihlal etmeleri halinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm perakende alkollü alkol ve açık alkollü alkol satmak belgeleri iptal edilecek. Bu kişilere, 2 sene süreyle söz konusu belgenin yenisi verilemeyecek.

Sulama kooperatifleriyle ilgili meslek ve işlemlerde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Özel ormanlar için ağaçlandırma teşviki

Düzenlemeyle, “özel orman” sanılan sahipli arazilerde, ekim ve dikim aracılığıyla ağaçlandırmanın özendirme edilmesi hedeflenerek Orman Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor.

Buna kadar, “orman sınırları dışarıda olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazilerde natürel olarak yetişen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler” ile “orman sınırları haricen olup, bölge büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde, ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerin” orman sayılmaması öngörülüyor.

Teklifle, devlet ormanlarındaki bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi nedeniyle tesis kurulmasına bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilecek. Ama saha tesliminden itibaren 2 sene içinde tesislerin işletmeye alınmaması halinde müsade iptal edilecek.

Orman sınırları içerisinde laf konusu faaliyetleri izinsiz yapanlar ya da tesis kuranlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne değin adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Özel orman kapsamındaki yerlerde yer alan ağaçlar izinsiz kesilemeyecek. İzinsiz kesilen ağaçların dikili kabuklu beden hacminin 5 metreküpe değin olması halinde 500 lira, bu miktarı aşan her bir metreküpü için ilave 100 lira yönetimsel para cezası verilecek.

Orman Kanunu’na, Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılacak savunma amaçlı tesislerle bunların müştemilatlarına bedelsiz olarak izin verilmesi de ekleniyor.

Teklifle, Adana’nın Karataş ilçesinde su ürünleri yetiştiriciliği konulu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.

Şeker piyasasında mal ve hizmet üretenlere inceleme

Düzenlemeyle, Tarım ve Orman Bakanlığına şeker piyasasındaki mal ya da hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilere yönelik de analiz, araştırma yetkisi verilecek.

Bakanlık, inceleme, araştırma ve denetim görevi kapsamında, her türlü defter, evrak ve belgeleri inceleyebilecek ve suretlerini alabilecek, yazılı veya sözlü izah etme isteyebilecek, Şeker Kanunu kapsamına giren her türlü mala ilişkin mahallinde çözümleme yapabilecek ve tüm teknolojik imkanlardan yararlanabilecek.

Bakanlığın analiz, araştırma ve denetleme görevi sırasında istenen bilgilerin yanlış, beceriksiz veya aldatıcı olarak verildiğinin saptanması ya da hiç veri verilmemesi ya da uygun tahlil ve teftiş imkanının sağlanmaması hallerinde şirketlere, cari pazarlama yılı için görev edilen A kotası miktarının cari pazarlama yılı başındaki A kotası satmak fiyatı ülke ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarının yüzde 3’üne kadar idari para cezası uygulanacak.

Kota tahsis edilmemiş olan şirketler ile kanun kapsamındaki ürünlerin ticaretini yapan veya bunları işleyen hakiki ve tüzel kişilere ise ilgili pazarlama yılında asgari kota tayin edilmiş olan şirketin A kotası miktarının cari pazarlama yılı başındaki A kotası satış fiyatı ülke ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarının yüzde 3’üne değin yönetimsel para cezası verilecek.

Bakanlık, yönetimsel para cezasını verirken, kusurun ağırlığı, suç oluşturan uygulanan reel ve tüzel kişilerin sektördeki başat durumu ve muhtemel zararın ağırlığını dikkate alacak.

Yerli tütün tatbik zorunluluğu

Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretim ve satışı Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde gerçekleştirilecek.

Teklifle, tütün mamulü üreticilerinin bir yıllık yılı içinde yurt içi piyasaya arz nedeniyle ürettikleri ve ithal ettikleri sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında minimum yüzde 30’unun Türkiye’de üretilen tütün olması gerekli olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 45’e değin artırmaya yetkili olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan müsade almadan makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi fabrikası veya imalathanesi kuran ve işletenler, 1 yıldan 3 yıla dek hapis ve 5 binden 10 bin güne değin adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Bakanlıktan belge almayan kişilerden makaron ve yaprak sigara kağıdı alanlara veya bu kişilere makaron ve yaprak sigara kağıdı satanlara, belgesinde belirli iş yeri açık havada satmak yapan toptan ya da perakende makaron, yaprak sigara kağıdı satıcılarına, bakanlıktan satış belgesi almadan makaronun ve yaprak sigara kağıdının toptan veya perakende satışını yapanlara yönetimle ilgili para cezaları verilecek.

Bakanlıktan adaptasyon belgesi almadan sigara filtresi üretenler ile satanlara, internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak etil alkol, metanol, makaron, sarmalık kıyılmış tütün ve yaprak sigara kağıdı satanlara para cezası uygulanacak.

Yerli tütün kullanımının zorunluluğuna tutarsız hareket edenlere, kullanımı gerekli olan miktar ile fiili kullanım miktarı arasındaki farkın, kullanımı gerekli olan miktara oranının yüzde 10 ve altında olması halinde, kullanmadığı her bir kilogram karşılığında 8 lira, yüzde 30 ve altında olması halinde, kullanmadığı her bir kilogram karşılığında 10 lira, yüzde 30’un üstünde olması halinde, kullanmadığı her bir kilogram karşılığında 12 lira yönetimsel para cezası uygulanacak.

Mevzuatta tanımlanan amacı dışarıya veya teknik düzenlemesine uygun olmayan etil alkolü bulunduranlara, satışa sunanlara veya satanlara 20 bin liradan 100 bin liraya kadar yönetimsel para cezası verilecek.

Yüzde 30’luk yerli tütün uygulama zorunluluğu 2022’den açtırmak üzere kademeli olarak uygulanacak. Buna kadar laf konusu oran 2022’de yüzde 17, 2023’te yüzde 21 ve 2024’te yüzde 25 olarak uygulanacak.

Merkez Av Komisyonunda STK’ler vekil bulunduracak

Merkez Av Komisyonunda çevre ve doğa gönüllüsü kuruluşlardan 3 temsilci, fen edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümlerinden bir öğretim görevlisi elde etmek üzere 4 üyenin daha dahil edilmesiyle üye sayısı 25’e çıkarılacak.

Kara Avcılığı Kanunu’nda yapılan değişikliğe tarafından, merkezde Tarım ve Orman Bakanı ve bakan yardımcısının başkanlığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden 3, bakanlığın diğer birimlerinden bir bitki uzmanı ve bir baytar edinmek üzere 2, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden birer, yükseköğretim kuruluşlarının orman fakültelerinden bir, biyoloji bölümlerinden bir edinmek üzere 2 bilim insanı, doğa koruma alanında etkinlik bildiren sivil toplum kuruluşlarını temsilen 4, 9 coğrafi alan alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından 9, özel avlak ya da misal avlak temsilcisi bir elde etmek üzere toplam 25 üyeden teşekkül eden Merkez Av Komisyonu kurulacak.

Merkez Av Komisyonunda ödev alacak sivil toplum kuruluşları (STK), bakanlığa başvuran sivil toplum kuruluşları arasından, son beş sene içerisinde yaptığı doğa korumanın araştırılması, izlenmesi ve korunması çalışmaları ile kuruluşu namına komite toplantılarına yeralma üzere önerdiği kişinin doğa koruma konusundaki birikim ve tecrübesi değerlendirilerek bakanlıkça oluşturulan 5 kişilik değerlendirme komisyonu göre seçilecek. Komisyonda devir alacak bilim insanları, bakanlığa başvuran bilim insanları arasından değerlendirme komisyonu göre seçilecek.

Bilimsel yönden tabiata ve türlerine zararlı olan hayvanların avlanmasında, avlanma müsade ve avlanma ücreti alınmayacak.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin birinci bölümünün kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.

Erdoğmuş, aradan sonradan komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uysal

About admin

Check Also

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'ndan müjdeli açıklama

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı’ndan müjdeli açıklama

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı Sözcüsü Murat Tuna, İlçe Yönetim Kurulu adına yazılı bir …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *