Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (3)

Tarım arazilerinin kooperatifler başta edinmek üzere özel hukuk tüzel kişileri aracılığıyla satın alınıp fiili taksim yapılması suretiyle üyelere veya ortakların kullanımına ödev edenlere 1 yıldan 3 yıla değin hapis cezası verilecek.

Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi başvuru formu plan ve projelerine uyulması zorunlu olacak.

Genel Kurulda kabul edilen Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bir Takım Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun ile tarımsal amaçlı arazi tatbik plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanan yaptırımlar caydırıcı ülkü getirilecek.

Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi başvuru plan ve projelerine uyulması gerekli olacak.

Bu plan ya da projelere tutarsız hareket edilmesi halinde valilikçe resen saptama yaptırılarak sorumlulara 1000 liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira yönetimsel para cezası uygulanarak projeye uyma sağlanması için azami 2 ay süre verilecek. Büyük ova koruma alanlarındaki bu cezalar iki katı olarak uygulanacak. Bu sürenin sonunda aykırı başvuru formu devam ederse valilikçe faaliyet durdurulacak ve belirlenen bu yönetimsel para cezası üç katı olacak.

İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak kaydıyla bir ay içinde belediyeler ya da il özel idarelerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime yerinde hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime yerinde ayla getirilmesi için yıkım ve arıtma masrafları, sorumlulardan Tarım ve Orman Bakanlığınca genel hükümlere göre tahsil edilecek.

Hakkında yıkım kararı gücenmiş olmasına karşın bir ay içinde belediye ya da il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak üzere bakanlık tarafından yıkılabilecek ya da yıktırılabilecek. Facia masrafları yüzde 100 fazlası ile ilgili belediye ya da il özel idaresinden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde belediye veya il özel idaresinin İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca aktarılan paylarından kesilerek genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere peşine düşüp takip eden ayın sonuna kadar Define ve Maliye Bakanlığının merkez muhasebe bölüm hesabına aktarılacak.

Bahşedilen 2 aylık vakit sonunda valiliğin yaptıracağı tespitlerle plan veya projelere uyulduğu ve arazi tahribatının durduğu, tarımsal üretime yerinde ülkü getirildiği belirlenirse sınırlama ve hak mahrumiyetleri kalkacak.

Kanunla, tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne yerinde kullanılmaması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde uygulanan yaptırımlar caydırıcı ayla getiriliyor.

Buna tarafından, ilk tespitte 1000 liradan az olmamak üzere bozulan arazinin her bir metrekaresi için 10 lira yönetimsel para cezasının uygulanması ve aykırılığın giderilmesi (yıkılması/zorunlu izinlerin alınması) için 2 ay zaman verilecek. Bu süre içinde aykırılık giderilmezse, ilk aşamada uygulanan idari para cezası üç katı olarak uygulanacak ve 1 ay içinde belediye veya il özel idaresince yıkılacak. Belediye veya il özel idaresince yıkılmazsa tutarsız yapı, Tarım ve Orman Bakanlığınca yıkılarak yapılan masrafın iki katı bakanlık kadar ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilecek.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanacak cezalar ve yükümlülükler ile tarım arazilerinin amacı dışarıda kullanılmasına ve toprak koruma projelerine uyulmamasına ilişkin cezalar ve yükümlülüklerin düzenlendiği maddelere tutarsız hareket edenlere, aykırılığın tarımsal amaçlı yapı olması durumunda öngörülen yönetimle ilgili para cezalarının yarısı uygulanacak.

Tarım arazilerinin kooperatifler ilk kez edinmek üzere özel hukuk tüzel kişileri aracılığıyla satın alınıp, fiili taksim yapılması suretiyle üyelere ya da ortakların kullanımına atama edenlere 1 yıldan 3 yıla dek hapis cezası ve 100 günden 1000 güne dek adli para cezası verilecek.

Tüzel kişilere de 50 bin liradan 250 bin liraya dek yönetimle ilgili para cezası verilecek. Tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi halinde, halk davası açılmayacak, gevşemiş ulus davası düşecek, mahkum olunan canice tüm sonuçlarıyla ortadan kalkacak.

Çağdaş sulamaya yardım

Kanunla, kırsal kalkınma destekleri arasına modern sulandırma sistemleri destekleri de ekleniyor.

Tescil dışılığı ve ücret kaybını önlemek nedeniyle makaron ve yaprak sigara kağıdı Kaçakçılıkla Uğraş Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamına alınacak.

Taklit ve tağşiş

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Yiyecek ve Yem Kanunu’nda yapılan değişiklikle taklit ve tağşiş üretilmiş ürünlerin işleme ast tutulması ve piyasaya arz edilmesi yasaklanıyor.

Şahısların hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek yıkım edilecek. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı aşağı piyasaya arz eden yiyecek işletmecilerine, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5000 güne dek adli para cezası verilecek. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda hem, gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı aşağı piyasaya arz eden yiyecek işletmecisi 5 yıldan 10 yıla dek gıda sektörü faaliyetinden men edilecek.

Taklit ya da tağşiş yapılan yiyecek veya yemlere el konulacak. Ürünler masrafları sorumlusuna ait elde etmek üzere piyasadan toplatılacak. Piyasaya talep amacı açık havada değerlendirilmesi muhtemel olmayan ürünler işletmecisi kadar ilgili bakanlık gözetiminde yıkım edilecek ya da ettirilecek. Piyasaya talep amacı dışarıda değerlendirilmesi olası olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek

Taklit ya da tağşiş yapılan yiyecek veya yemleri üreten, ithal eden ya da kendi adı ya da ticari unvanı aşağı piyasaya talep eden gıda ya da yem işletmecisine 50 bin Türk lirasından, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya talep eden perakende yiyecek veya yem işletmecisine 5 bin Türk lirasından aşağı olmamak ve 500 bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki finansal yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması muhtemel olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1’i oranında yönetimle ilgili para cezası verilecek.

Fiilin üç sene içinde birinci kez tekrarlanması durumunda üreten, ithal eden ya da kendi adı ya da ticari unvanı altında piyasaya talep eden yiyecek veya yem işletmecisine belirli yönetimsel para cezalarının daha aşağı ve üst sınırları bir katı artırılarak uygulanacak.

Fiilin benzer zaman içinde ikinci kere tekrarlanması durumunda, üreten ya da ithal eden yiyecek ya da yem işletmecisine 1000 günden 3000 güne kadar adli para cezası verilecek ve gıda ya da yem işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden men edilecek.

Fiili 3 sene içinde ikinci kez tekrarlayan kendi adı veya ticari unvanı aşağıda piyasaya arz eden yiyecek ya da yem işletmecisine ise 200 bin Türk lirasından az olmamak ve 2 milyon Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki finansal sene sonunda oluşan veya bunun hesaplanması olası olmazsa fiil tarihine en yakın finansal sene sonunda oluşan takvim gayri safi gelirlerinin yüzde 1’i oranında yönetimsel para cezası verilecek.

Kanun metninden yanıltıcı yayınlara ilişkin maddeler de çıkarıldı. Kanunun kabul edilmesinin arkasında Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşimi 3 Kasım Salı günü saat 15: 00’te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

About admin

Check Also

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'ndan müjdeli açıklama

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı’ndan müjdeli açıklama

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı Sözcüsü Murat Tuna, İlçe Yönetim Kurulu adına yazılı bir …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *