İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (1)

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bir Takım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını peşine düşüp takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle sürekli hizmet akdine bağlı olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları zaman için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı, bayan, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin bayan, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle, işverene sağlanan prim teşviki ve ek istihdam karşılayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023’e değin uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni herif koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri sebebiyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021’e dek uzatma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa alıştırma ödeneğinden yararlanan sigortalıların sıradan egzersiz sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

Nakdi aidat desteği

Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde ekleniyor.

İşsizlerin tekrar istihdamı ile SGK’ye bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için iş ya da hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle, SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları ve bu işverenlerce aslında çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere jurnal 44,15 lira destek verilecek.

Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp bedava izne ayrılanlar için jurnal 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise laf konusu şartlar zarfında hane başına jurnal 34,34 lira destek sağlanacak.

Hizmetleri SGK’ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak vergi ve ücrete emrindeki hakları hariç almak üzere, öteki haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili yönetmelik uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmayacak.

Bu madde uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini SGK’ye bildirmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere, ilgililerin patron yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca yönetimle ilgili para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta bulunan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen diğer bir geçici maddeye kadar de işverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde minimum sigortalı bildirimi yapılan ay ya da dönemdeki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği bütün primlerden mahsup edilmek üzere nakdi aidat desteği sağlanacak.

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak takviye tutarının, işe alındığı tarihten itibaren aslında çalıştırılacak sigortalılar için jurnal 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan işveren kadar bedava izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı, söz konusu takviye ve nakdi destek tutarlarını, maddelerin yürürlük tarihinden daha sonra tespit edilecek en düşük aidat çoğalma oranında artırmaya yetkili olacak.

Evlerde ürettikleri malları internet üzerinden satanların faaliyetlerine dokunulmazlık

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, öbür bir meslek yeri açmaksızın ve sanayi tipi ya da hızlı imal yapabilen makine, cihaz kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve güya elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, bütün hasılatın münhasıran bu hesap yoluyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının belirlenen tutarı aşmaması gerekecek.

Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda yüzde 2) Kazanç Vergisi tevkifatı yapacak, kanun çerçevesinde bunları ifade edip ödemekle yükümlü olacak.

Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla hakiki usulde Kazanç Vergisi’ne emrindeki olanlar ile maddede sanılan faaliyetleri gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık talep edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacak.

Cumhurbaşkanına, maddede belirli oranları ve tutarı, yarısına dek indirme ve iki katına kadar artırma yetkisi veren düzenleme, 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

About admin

Check Also

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'ndan müjdeli açıklama

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı’ndan müjdeli açıklama

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı Sözcüsü Murat Tuna, İlçe Yönetim Kurulu adına yazılı bir …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *