İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (3)

Ulusal Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi, 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapan Kanun Teklifi’ne kadar, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanması dolayısıyla, UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ile organizasyonda görevli tüzel kişilerden meslek yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mülk teslimleri ve hizmetleri ile bunların yapacakları mal teslimleri ile hizmetleri KDV’den istisna olacak.

Teklifle, elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Ülke genelinde geniş bant internet altyapısının geliştirilmesi nedeniyle; umumi hizmet alanları, yol, otopark, bölgesi gibi yerler ile millet ve özel mülkiyete alt arsa ve arazilerde (yapı ve binalar hariç) yapılacak elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna bile bile 15 metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ait gerekli altyapı unsurları için 1/1000 ölçekli başvuru imar planlarına işlenmesi ve ruhsatlanması şartı aranacak.

Ruhsat başvurularında, yatay ve dikey görünüşü içeren kroki ile durağan ve elektrik projeleri dıştan herhangi bir proje ya da belge istenmeyecek. Ruhsat başvurusuna, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya ya da kullanıma ilişkin belge eklenecek.

Millet ve özel mülkiyete ast arsa ve arazilerde, 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile inşa ve binalardaki kule ve direkler için ruhsat yerine izin belgesi kavramı getiriliyor.

Binalarda kurulacak kule ve direklere müsade verilirken 10 metreden yüksek olmama şartı aranacak.

Ruhsat ve yapı yararlanma müsade belgesi başvurularında, ruhsat harcı ve inşa faydalanma müsade harcı alınacak. Yapılan müsade başvurularında ise ruhsat harcı ve yapı faydalanma izin harcı tutarı toplamı değin izin belgesi bedeli alınacak.

Elektronik haberleşme istasyonları için ulus kurum veya kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; kontrat gereğince tahsil edilecek yıllık yer başvuru bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapılar Bakanlığının yer tercih belgesi için belirlediği ücretin beş katını, öteki yerlerde üç katını geçemeyecek. Bu hükme tutarsız yapılan sözleşmeler geçersiz sayılacak.

Teklifle, 2 Temmuz 2004 ile 1 Ekim 2009 arasında yapılan kule ve direkler için herhangi bir ödeme yapılmadan kazanılmış hakların korunması da öngörülüyor. Bu tarih aralığının haricen yapılan kule ve direkler ise istenen şartları yerine getirmek zorunda kalacak.

Türkiye Millet Hastaneleri Kurumunun, üniversitelerle birlikte kullandığı hastane ve tesislerde işlenen disipline tutarsız fiillere ilişkin başhekim işlem yapabilecek.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’ye erteleniyor.

Teklifle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm sektörüne negatif etkilerinin azaltılması için ilgili bakanlıklar göre üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, belirli atama, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ek kullanım bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgelere dayanan turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri 6 ay erteleniyor.

Ayrıca 1 Temmuz-31 Aralık 2020 döneminde tahsil edilmesi gereken kira, muhakkak izin, emin tahsis, irtifak hakkı, faydalanma izni, faydalanma, ek kullanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri de kullanım şartı aranmaksızın bir yıl ertelenecek. Bu alacaklar, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade edilmeyecek.

Belirtilen süreli iş sözleşmeleri

Teklife kadar, kayıtlı süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış ya da 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla, mevcut koşullar aranmadan yazılı yapılabilecek.

25 yaşını doldurmamış işçiler ile yapılacak kayıtlı süreli meslek sözleşmelerinin süresi, işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Bu hüküm uyarınca bir defada veya yenilenerek yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi 2 yılı aşamayacak.

Türkiye İş Kurumu idare heyeti başkan, üyeler ve kurum personeli, kamusal görev ve hizmetleri yerine getirirken işledikleri suçlar nedeniyle ilk elden cinayet soruşturması ve kovuşturmasına bağlı tutulmamalarına ilişkin yöntem ve esasları düzenleyen Memurlar ve Öteki Millet Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a alt olacak.

Anayasa Mahkemesi kararıyla, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına ilişkin doğan hukuki boşluğu gidermek nedeniyle düzenleme yapılıyor.

İşe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup, hizmet akdine ast olarak bir veya ansızın fazla işverence çalıştırılan ve çalıştıkları birey yanında ay içinde iş saati süresine tarafından hesaplanan egzersiz gün sayısı 10 günden eksik olanlar için, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak işverenlerce, prime başlıca günlük gelir alt sınırının yüzde 2’si oranında meslek kazası ve iş hastalığı sigortası primi ile yüzde 7,5’i işveren; yüzde 5’i sigortalıya ait elde etmek üzere yüzde 12,5 oranında genel sağlık durumu sigortası primi ödenecek.

Bu madde kapsamında çalışanların genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu olacak.

Bu fıkra kapsamına girenler, adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın ardına kadar benzer kazancın 30 katının yüzde 20’si oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyebilecek. Ödenen primlere ilişkin süreler sigortalılık süresi sayılacak.

İşe girdiği tarihten önceki son bir sene içinde prim ödeme gün sayısı 120 günden pozitif olanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

About admin

Check Also

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'ndan müjdeli açıklama

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı’ndan müjdeli açıklama

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı Sözcüsü Murat Tuna, İlçe Yönetim Kurulu adına yazılı bir …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *